Επικοινωνία

Χατζηαντωνίου 14
Τ.Κ.: 151 14
Μαρούσι.
Τηλέφωνο/ 210 6149237
Κινητό/ 6944 227082
Φαξ/ 210 6147827
Μέιλ: marydiac@netscape.net