Θέσεις για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο Μαρούσι

Η τοποθέτηση της ανεξάρτητης δημοτικής συμβούλου Μ. Διακολιού, σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στο Μαρούσι.

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ… ΚΑΘΑΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ!

Στο τελευταίο ΔΣ (21-2-2017) συστήθηκε Επιτροπή με αντικείμενο τον καθορισμό ζωνών τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, αναστολή εκδόσεως νέων οικοδομικών αδειών και ανάκληση όσων των αδειών έχουν ήδη εκδοθεί για κεραίες που δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη.

Επί του θέματος αυτού, κατ’ αρχήν, θέλω να είμαι σαφής: Εγώ δεν είμαι καθ’ ολοκληρίαν αντίθετη στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Μάλιστα θεωρώ ότι είναι υποκριτικό να βάλλουν κατά των κεραιών κινητής τηλεφωνίας όσοι χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα και ασύρματο ίντερνετ. Για μένα και τα δύο αυτά είναι εργαλείο της δουλειάς μου και πλέον αναπόσπαστο μέρος της ζωής μου. Συνεπώς, σε πρώτο επίπεδο, συμβαδίζοντας με την εξέλιξη της τεχνολογίας,  δεν μπορώ να διαφωνήσω με την ύπαρξη των κεραιών της κινητής τηλεφωνίας.

Όμως, για την εγκατάστασή τους θα πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις: Δεν μπορεί να βρίσκονται σε χώρους που γειτνιάζουν σε νοσοκομεία, σχολεία, παιδικούς σταθμούς και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Στη λογική αυτή, ίσως να ήταν ευκταία μία πρωτοβουλία εκ μέρους του Δήμου για οριοθέτηση ζωνών τοποθέτησης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, ανάλογα με την φέρουσα περιβαλλοντική ικανότητα κάθε περιοχής.

Όμως:

Α) Σε πρακτικό επίπεδο, ακόμη κι αν καθοριστούν οι ζώνες αυτές, η σχετική απόφαση θα δεσμεύει τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας; Ή μήπως το νομοθετικό πλαίσιο δίνει τέτοια ελευθεριότητα στις εταιρίες αυτές μέσα στον γενικότερο μοτίβο  εξυπηρέτησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων ώστε οι αποφάσεις μιας Δημοτικής Επιτροπής ακόμα και οι αποφάσεις του ΔΣ δεν έχουν καμία πρακτική ισχύ;

Το ψήφισμα που λάβαμε ως ΔΣ το 2015, κατά ποία έννοια εμπόδισε να δίνει η ίδια η Πολεοδομία μας τις απαιτούμενες εγκρίσεις που οδηγούν στις αδειοδοτήσεις κεραιών; Κατά ποίο τρόπο είναι δυνατή μία πολιτική απαγόρευση να επιβάλλει νομικά τη χορήγηση των πολεοδομικών εγκρίσεων (που δεν είναι άδειες εγκατάστασης κεραιών).

Η περίπτωση του ΧΕΥ είναι εύγλωττη: Τόσες ομόφωνες αποφάσεις πήραμε, τόσες φορές τις προβάλλαμε, και τι άλλαξε; Τίποτα.

Το ορθότερο είναι μέσα από την ΚΕΔΕ, σε συνεργασία με όλους τους Δήμους της Ελλάδας, να διεκδικηθεί νομικό πλαίσιο που να δίνει στους Δήμους αρμοδιότητα ή έστω συναρμοδιότητα για την αδειοδότηση ων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Η Διοίκηση λέει ότι το έχειήδη διεκδικήσει. Όμως, δε μας έχει πει τις συγκεκριμένες ενέργειες που έχει κάνει.

Β) Με τι κριτήρια θα καθοριστούν οι ζώνες αυτές; Δηλαδή, η περιβαλλοντική ανοχή κάθε περιοχής που θα υπολογιστεί από την επιτροπή (που τελικά έχει μόνο πολιτικό ρόλο) θα καθορισθεί με βάση τις εκπομπές ακτινοβολίας που ορίζονται ως ανεκτές από το νόμο ή με βάση εκείνες που θα επιθυμούσαμε να ισχύουν;

Γ) Η εγκρίσεις που περνάνε από την Πολεοδομία του Δήμου, όπως προανέφερα, έχουν να κάνουν με τη νομιμότητα του κτιρίου που πρόκειται να εγκατασταθεί μία κεραία, το ύψος του και την στατική του αντοχή. Δεν πρόκειται τεχνικά για οικοδομικές άδειες. Η ίδια η Πολεοδομία μας, από πού και ως πού δεσμεύεται στο να μη δώσει τέτοιου είδους βεβαίωση, ακόμη και μετά την υπερψήφιση αυτού του θέματος; Και αφού την δώσει, κατά ποία έννοια εμποδίζεται η τελική εγκατάσταση της κεραίας;

Σε κάθε περίπτωση, δηλαδή, εκτός από την επικοινωνιακή διαχείριση ενός σοβαρού θέματος με τη λήψη ευχάριστων αποφάσεων, οι Μαρουσιώτες πρέπει να ξέρουν την αλήθεια: Ότι πρακτικά, λίγο ωφελούν οι αποφάσεις αυτές.

Η ΟΥΣΙΑ

Πάντως, ανεξαρτήτως της αποτελεσματικότητας του μέτρου, την οποία αμφισβητώ, αμφισβητώ και την ευαισθησία που η Διοίκηση λέει ότι δείχνει, και προς τεκμηρίωση της αμφιβολίας μου, εισφέρω τα εξής στοιχεία:

Α) Για την κεραία στη Στρατηγού Λέκκα, συγκλήθηκε Έκτακτο ΔΣ (που τελικά ματαιώθηκε) αφού ήδη είχε αδειοδοτηθεί η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE στη διεύθυνση Στρ.Λέκκα 33 στο Μαρούσι ήδη από τον Νοέμβριο 2016 και ακόμη χειρότερα, αφού είχε δοθεί η σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου με αριθμό πρωτοκόλλου 011248/6-3-2015!!!! Δεν θα το πιστέψω  ότι στο Δήμο μας δεν ξέρει η αριστερά τι ποιεί η δεξιά… Όχι, αντίθετα, πιστεύω ότι ο κ. Διδασκάλου είναι ικανότατος και σίγουρα γνωρίζει τα θέματα αυτά και τα προσέχει, αφού θέλω να πιστέψω ότι ο κ. Δήμαρχος που έχει τόση ευαισθησία στα θέματα αυτά, όπως λέει, του έχει επιστήσει ειδικά την προσοχή.

Β) Όπως μας ενημερώνει η Διοίκηση στο δελτίο τύπου, για την κεραία στη Στρ. Λέκκα, η ΥΔΟΜ έκανε αυτοψία και διαπίστωσε ότι ακόμη δεν είχε εγκατασταθεί η κεραία. Τι νόημα είχε η αυτοψία από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αμαρουσίου στην οικοδομή επί της οδού Στρ. Λέκκα 33 στις 3/2/2017 για να διαπιστωθεί απλά η μη τοποθέτηση  της εν λόγω κεραίας μέχρι τότε, αφού η ΙΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ έχει δώσει την έγκρισή της για την εγκατάσταση της κεραίας; Τι μας είπε, δηλαδή η Πολεοδομία; Ότι η κεραία δεν μπήκε ακόμη;

Μήπως, τελικά, συγκλήθηκε το ΔΣ, αφού η Διοίκηση φρόντισε πρώτα να διασφαλιστεί ότι δεν θα μπορούσε να εμποδιστεί νομικά η εγκατάσταση της κεραίας και ότι η εταιρία που εγκαθιστά την κεραία δεν θα αντιμετωπίσει καμία πρακτική δυσχέρεια;

Και πράγματι είναι έτσι, γιατί ακόμη και μετά την αναστολή έκδοσης των εγκρίσεων που δίδονται από την Πολεοδομία, πάλι δεν εμποδίζεται κάτι, γιατί η σχετική έγκριση ήδη έχει δοθεί! Τελικά δηλαδή, ελήφθη μία απόφαση ΔΣ που –πέραν της πολιτικής της βαρύτητας- δεν επηρεάζει τίποτα και κανέναν!

Μήπως το ίδιο δεν έγινε κατά τη διάρκεια της περιβόητης ημερίδας στην οποία είχε προγραμματιστεί να συμμετέχουν μόνο άνθρωποι του συστήματος αδειοδότησης των κεραιών και μόνο μετά από διαμαρτυρίες (και δικές μου) προσκλήθηκε την τελευταία στιγμή ένας γιατρός με αντίθετη άποψη;

Γιατί την ίδια ευαισθησία δεν επέδειξε η διοίκηση και στην περίπτωση της κεραίας στην Φραγκοκλησιάς, για την καθαίρεση της οποίας μάλιστα υπέγραψαν 400 άτομα; Γιατί η Διοίκηση έμεινε αδρανής ακόμα και όταν της κοινοποιήθηκε (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου 10487)  επιστολή του Φορέα Διαχείρισης του Ρέματος Πεντέλης – Χαλανδρίου  όπου αναφερόταν ότι  ο συγκεκριμένος Φορέας δεν είχε ενημερωθεί για την εγκατάσταση της συγκεκριμένης κεραίας μολονότι είχε πραγματοποιηθεί σε περιοχή της αρμοδιότητάς του; Αν το συνδυάσουμε αυτό με τις κακοτεχνίες της ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ, αναρωτιέμαι αν για τη Διοίκηση οι Πολυδροσιώτες είναι πολίτες β’ κατηγορίας…

Θυμάμαι εγώ είχα κάνει ερώτηση απλά για να μάθω επισήμως ποιο ήταν το ύψος του κτιρίου στο οποίο θα εγκαθίστατο η κεραία και η απόστασή του από τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις, για να μην λάβω απάντηση και να καταχωρηθεί το αίτημά μου στο αρχείο της Πολεοδομίας ως … καταγγελία! Δηλαδή, μετά από αυτό, πώς να μη μου δοθεί η εντύπωση ότι η Διοίκηση παρακωλύει κάθε προσπάθεια να δυσχερανθεί η τοποθέτηση κεραιών και προβαίνει μόνο σε επικοινωνιακές πρωτοβουλίες για το θέμα;

Σε κάθε περίπτωση, θεωρώ αποτελεσματικότερο σε θεσμικό επίπεδο να ενώσουμε τις φωνές μας με εκείνες των υπολοίπων δήμων για να διεκδικήσουμε ουσιαστικό ρόλο στην αρμοδιότητα αδειοδότησης των κεραιών και καθαίρεσής τους, αν είναι παράνομες και σε πρακτικό συλλογικά να απαιτήσουμε από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας δύο πράγματα: α) να ανασχεδιάσουν το δίκτυό τους ώστε οι πολίτες να είναι δέκτες λιγότερης ακτινοβολίας και β) να υιοθετήσουν και στη χώρα μας, όπως στο εξωτερικό, την εξελιγμένη τεχνολογία στις κεραίες τους που μηδαμινή ακτινοβολία και δεν αποτελούν απειλή για την υγεία μας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s