Θέσεις και κριτική της Μ. Διακολιού για την «Βιοκλιματική» του Πολυδρόσου
Διαβάστε την ερώτηση της  Μαίρης Διακολιού προς την διοίκηση του Δήμου για το έργο της «βιοκλιματικής» στο Πολύδροσο, την οποία κατέθεσε προς την δημοτική αρχή, δια του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά  με τις υπηρεσίες συμβούλου για τη «βιοκλιματική». Προκάλεσε την αντίδραση του Γ. Πατούλη και αποκαλυπτική διελκυστίνδα διαλόγων:

Ερώτηση (06.09,16):

Στο έργο της «Βιοκλιματικής Αναβάθμισης Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών –ποδηλάτων», προβλέπεται ως υποέργο η παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, για την οποία είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2015 ποσό ύψους 55.797,77 ευρώ .

Πράγματι, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας η εκτέλεση του υποέργου αυτού κατακυρώθηκε στην εταιρία «Στ. Βενιέρης & Συνεργάτες ΟΕ» έναντι 52.275 ευρώ.

Στα πλαίσια των υποχρεώσεών της, η εν λόγω εταιρία έως το Νοέμβριο 2015, όφειλε να συντάξει και να παραδώσει: α) εκθέσεις πεπραγμένων στις οποίες θα αναφέρονται όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τους αναδόχους στο πλαίσιο του έργου, β) τεύχος προσδιορισμού των θέσεων εγκατάστασης του μετρητικού – μετεωρολογικού εξοπλισμού, γ) τεύχος αξιολόγησης θερμικής και βιοκλιματικής απόδοσης των χώρων με μετρήσεις και υπολογιστικά μοντέλα και δ) τεύχος βιοκλιματικών στόχων πράξης.

Ερωτάται:

  • Αν η εν λόγω εταιρία πράγματι προσέφερε τις προβλεπόμενες υπηρεσίες και  αν υπέβαλε τα παραδοτέα τεύχη και εκθέσεις.
  • Να μας δοθούν αντίγραφα των παραδοτέων.
  • Να ενημερωθούμε για τα χρήματα που έχουν δοθεί στην ανάδοχο ανά ένταλμα.


——————————————

Παρέμβαση για τη Φραγκοκλησιάς
και το έργο της βιοκλιματικής (08.09.16)

Με αφορμή το δημόσιο διάλογο μεταξύ Συλλόγου Πολυδρόσου και Δήμου Αμαρουσίου που εκτυλίχθηκε το καλοκαίρι σχετικά με την οδική ασφάλεια στην οδό Φραγκοκλησιάς, αλλά κυρίως κατόπιν της κλειστής συνάντησης της Διοίκησης και των Υπηρεσιών του Δήμου με τους συλλόγους Παραδείσου και Πολυδρόσου, δεν μπορώ παρά να κάνω για πολλοστή φορά τη διαπίστωση ότι  Δήμαρχος και αρμόδιοι αντιδήμαρχοι επιμένουν να μην απαντούν στα ερωτήματα που πράγματι τίθενται, αλλά αντίθετα «απαντούν» σε θέματα που οι ίδιοι επιλέγουν.

Η περίπτωση της διάνοιξης της οδού Φραγκοκλησιάς καθώς και του έργου της «βιοκλιματικής» είναι μία καθαρή περίπτωση έλλειψης επαρκούς σχεδιασμού που έχει σαν αποτέλεσμα οι κάτοικοι να επωμίζονται τις συνέπειες των κακοτεχνιών και της προχειρότητας, είτε αυτή αφορά ειδικά στην οδική ασφάλεια, είτε γενικότερα στην ποιότητα της καθημερινότητάς τους, και μάλιστα για ένα έργο για το οποίο ουδέποτε ζητήθηκε η γνώμη τους!

Και ενώ μετά από την έντονη αντιπαράθεση Δήμου και Συλλόγων θα ανέμενε κανείς ότι στη μεταξύ τους συνάντηση θα εδίδοντο συγκεκριμένες απαντήσεις – λύσεις για τα προβλήματα του έργου, στην ουσία προέκυψε ότι μέλημα της δημοτικής αρχής είναι η άμεση όπως –όπως  παραλαβή του και η εξέταση της βελτίωσής του να γίνει μετά!!!

Όμως, η εκπόνηση των συμπληρωματικών μελετών για τη βελτίωση του έργου και η υλοποίησή τους, από πού θα χρηματοδοτηθεί; Μήπως οι  Μαρουσιώτες θα κληθούν να «βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη» για να καλυφθούν οι ελλείψεις στην αρχική σχεδίαση και να αρθούν οι πλημμέλειες; Και πώς μπορεί να γίνει παραλαβή όσο το έργο δεν συμβαδίζει με την αρχική σχεδίαση; Γιατί αυτή η σπουδή για την παραλαβή του έργου εντός του Σεπτεμβρίου 2016; Τι συνέπειες θα έχει τυχόν μη παραλαβή του;

Ασαφείς διαβεβαιώσεις του τύπου «οι λύσεις έχουν δρομολογηθεί», υπονοούμενα του τύπου «Τα ‘προβλήματα’ που φέρονται απευθείας  σε  δημόσιο διάλογο μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν ως στόχο την πραγματική τους επίλυση αλλά την προσωπική προβολή ορισμένων» και αόριστες υποσχέσεις του τύπου  «θα κερδίσουμε το στοίχημα», «θα αντιμετωπίσουμε ότι δεν προβλέπεται στη μελέτη» κλπ., ουδέν συμβάλλουν στην αγαστή συνεργασία που οφείλει η δημοτική αρχή να έχει με τους πολίτες και τους συλλόγους, ούτε στη λύση των προβλημάτων για το καλό του Μαρουσιού.

Καλώ, λοιπόν, με τη σειρά μου, τη Διοίκηση, να τιμήσει το ρόλο και τους ισχυρισμούς της περί της αξίας του δημόσιου διαλόγου και της διαφάνειας και αντί να παράγει «χαρτοβασίλειο» -όπως η ίδια αποκαλεί τη δημόσια αντιπαράθεση- δια άλλης μίας  (μη) απαντήσεως με δελτίο τύπου, να  αποδείξει στην πράξη ότι εννοεί όσα λέει καθορίζοντας επιτέλους συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη σωστή και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου, με γνώμονα την οδική ασφάλεια (πχ κυκλοφοριακές μελέτες, μελέτες βιώσιμης κινητικότητας), τη νομιμότητα (πχ απαλλοτριώσεις), το συντονισμό των έργων (πχ έργα ομβρίων), τη λειτουργικότητα (πχ στάσεις λεωφορείων, θέσεις κάδων απορριμμάτων, πεζοδρόμια) και αισθητική (πχ κλάδεμα δέντρων) των περιοχών.

Αναμένουμε δε σχετική συζήτηση και στα πλαίσια δημοτικού συμβουλίου ή ανοιχτής συνάντησης με τη συμμετοχή και των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας προ της παραλαβής του έργου, ώστε να ξεκαθαριστεί πότε επιτέλους θα τελειώσει η ταλαιπωρία των κατοίκων των περιοχών Πολυδρόσου και Παραδείσου.


——————————————–

Απάντηση Μ. Διακολιού σε σχέση με την παρέμβαση της για την (βιοκλιματική)

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΟΥΣΙΑ… ΑΟΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (10.09.16)

Ο κ. Δήμαρχος, που κατά την προσφιλή του συνήθεια κρύβεται πίσω από τις υπογραφές των αντιδημάρχων του, και σήμερα (δεν) απαντά πίσω από την υπογραφή του κ. Κόκκαλη. Όπως πάντα, αντί ουσίας, αοριστολογεί παραπέμποντας στο  δελτίο τύπου του της 6-9-2016, το οποίο ήταν εκείνο που προκάλεσε την παρέμβασή μου. Με λίγα λόγια, ο κ. Δήμαρχος αντί να απαντήσει, επαναλαμβάνει τα ίδια.

Καλώ, λοιπόν, τον κ. Δήμαρχο, αντί να εκφεύγει των ευθυνών του, να απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα που του έθεσα, τα οποία, επειδή ίσως να μην έγιναν κατανοητά, θα προσπαθήσω να τα απλουστεύσω ακόμη περισσότερο:

1) Οι συμπληρωματικές μελέτες που πρέπει να γίνουν ώστε να βελτιωθεί το έργο, ανάγκη που ομολόγησε ο κ. δήμαρχος σύμφωνα με από 6-9-2016 δελτίο τύπου, και η υλοποίησή τους, από πού θα χρηματοδοτηθούν, αν ήδη έχει παραληφθεί το έργο; Μήπως οι  Μαρουσιώτες θα κληθούν να «βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη» για να καλυφθούν οι ελλείψεις στην αρχική σχεδίαση και να αρθούν οι πλημμέλειες;

2)  Πώς θα γίνει παραλαβή του έργου «εντός ολίγων ημερών» όπως ο ίδιος ο κ. δήμαρχος είπε, πάλι βάσει του από 6-9-2016 δελτίου τύπου, όσο το έργο δεν συμβαδίζει με την αρχική σχεδίαση; Γιατί αυτή η σπουδή για την παραλαβή του έργου εντός του Σεπτεμβρίου 2016; Τι συνέπειες θα έχει τυχόν μη παραλαβή του; Οι κακοτεχνίες θα έχουν διορθωθεί μέχρι τότε;

Συμπληρωματικά δε, επισημαίνω ότι στους στόχους  που τίθενται στο από 6-9-2016 δελτίο τύπου είναι και η εφαρμογή τουΚανονισμού Λειτουργίας Πεζοδρόμων που ψηφίστηκε το 2013 και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη, χωρίς όμως να εφαρμοστεί ποτέ, έκτοτε, παρά τις διαμαρτυρίες του Συλλόγου Παραδείσου!

—————————————-

Νέα απάντηση Μ. Διακολιού στις ανακοινώσεις με υπεκφυγές του Γ. Πατούλη (12.09.16)
Τελικά θα απαντήσει στα ερωτήματα ο κ. Δήμαρχος;

Τρανή απόδειξη του ότι ο κ. Δήμαρχος κρύβεται -επειδή φοβάται ότι θα εκτεθεί- και αφήνει άλλους να απαντούν αντί για εκείνον, είναι το γεγονός του ότι ο κ. Κόκκαλης, αντί να περιοριστεί στο αντικείμενό του, ως έχει υποχρέωση, «πήρε φόρα» και απάντησε «αντ’ αυτού» ακόμα και για  τις προτεραιότητες που ο κ. Πατούλης έχει θέσει –προφανώς ως πρόεδρος της ΚΕΔΕ- για την «ισχυροποίηση του συνόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας».

Επί του θέματος της βιοκλιματικής, όμως, το καλοκαίρι κατέστη ολοφάνερο ότι οι δημότες δεν αντιλαμβάνονται «το καλό τους» όπως το αντιλαμβάνεται ο κ. Δήμαρχος.

Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορώ παρά να διαπιστώσω ότι δεν απαντήθηκαν τα ερωτήματα που έθεσα, έστω και από τον «αντ’ αυτού» κ. αντιδήμαρχο, εκτός αν εκείνος θεωρεί ότι τα περί της εποχής Τζανίκου αποτελούν την απάντηση στα απτά ερωτήματα: α) Ποιος θα πληρώσει «το μάρμαρο» των μετά την παραλαβή του έργουβελτιώσεων που ο κρυπτόμενος κ. Δήμαρχος παραδέχτηκε ότι χρειάζονται, β) Πώς σκοπεύει ο δήμος να παραλάβει το έργο «εντός ολίγων ημερών» όταν ακόμη δεν συμβαδίζει με την αρχική σχεδίαση και γ) Γιατί ο κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων που έπρεπε να είχε εφαρμοστεί εδώ και τρία χρόνια, αποτελεί ακόμη «στόχο» της διοίκησης!

Απαιτούμε απαντήσεις εδώ και τώρα, εκτός αν ο κ. Δήμαρχος επιθυμεί να τις δώσει στην ανοιχτή σύσκεψη που θα ορίσει προ της παραλαβής του έργου …

ΥΓ: Υπενθυμίζω ότι την εποχή Τζανίκου εγώ διαφοροποιήθηκα και οδηγήθηκα σε αυτονόμηση και οριστική ρήξη στη βάση των αρχών μου, εσείς;

—————————————-


Νέα ανακοίνωση Μ. Διακολιού για τα φληναφήματα στις ανακοινώσεις Γ. Πατούλη (14.09.16)
«Βιοκλιματική» και Υποκρισία από τον Γ. Πατούλη


Για μία ακόμη φορά ο κ. Δήμαρχος προσωποποιεί τις πολιτικές διαφορές, επειδή αν δεν διαστρεβλώσει τα δεδομένα δεν θα έχει κάτι να πει.

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 1: Στο Δελτίο Τύπου της 6-9-2016  ο κ. Δήμαρχος  θέτει ως χρονοδιάγραμμα το να «ολοκληρωθεί το έργο εντός των επόμενων ημερών».

Σήμερα ο κ. Δήμαρχος επιμένει ότι δεν πρόκειται να παραληφθεί το έργο αν δεν συμφωνεί με την εγκεκριμένη μελέτη. Θεωρεί στ’ αλήθεια ότι στις επόμενες ημέρες η πραγματική κατάσταση θα ταυτιστεί με την εγκεκριμένη μελέτη και ότι θα διορθωθούν οι κακοτεχνίες; Ή μήπως (λόγω κοντής μνήμης;) ξέχασε τι έλεγε λίγες μέρες νωρίτερα;

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 2: Στο Δελτίο Τύπου της 6-9-2016 ο κ. Δήμαρχος προτρέπει «ό,τι δεν προβλέπεται στη μελέτη να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε» και «να συζητήσουμε τις ελλείψεις προκειμένου να βελτιώσουμε το έργο». Με λίγα λόγια, ολοφάνερα και ρητά «έταξε» στους κατοίκους ότι θα βελτιωθεί ΤΟ ΕΡΓΟ με αντιμετώπιση των ελλείψεων ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.  Τώρα όμως, «εξηγεί» ότι δεν εννοούσε αυτά που ρητά αναφέρονται στο δελτίο τύπου του ιδίου, αλλά ότι θα κάνει στις πολύπαθες περιοχές Πολυδρόσου – Παραδείσου, «πρόσθετες παρεμβάσεις», «ανεξάρτητα από το έργο».

ΔΕΔΟΜΕΝΟ 3: Η υποβολή ερωτημάτων δεν μπορεί να είναι ψευδής ή αληθής, συνεπώς ο ισχυρισμός του κ. δημάρχου περί δήθεν «ψεμάτων» μου είναι συκοφαντικός.

Κατά τα λοιπά, επιμένει να μου αποδίδει παγίως ευθύνες για την δημοτική αρχή Τζανίκου, ενώ με περισσή πολιτική υποκρισία, διατηρεί σε καίριες θέσεις της Διοίκησής του και περιβάλλει με την αμέριστη εμπιστοσύνη του στελέχη της διοίκησης του πρώην δημάρχου που βρίσκονταν σε αγαστή συνεργασία μαζί του σε όλο το φάσμα των θητειών του. Το ίδιο εμπιστεύεται καίριες θέσεις σε νυν δημοτικούς συμβούλους που υπήρξαν υποψήφιοι του συνδυασμού του Τζανίκου, συμμετείχαν σε διευρυμένα όργανα της παράταξής του και ουδέποτε διαφώνησαν ή ήρθαν σε ρήξη μαζί του, όπως εγώ.


Ο κ. δήμαρχος με ειρωνεία και κακόγουστα «αστεία» προσποιείται ότι έχει κάτι να πει.

Στην ουσία, αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι η αρχική σχεδίαση της «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ» ήταν ελλιπής και ότι οι ελλείψεις θα καλυφθούν από παρεμβάσεις που θα πληρώσουν οι Μαρουσιώτες.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s