Θέσεις της Μ. Διακολιού για τον Προϋπολογισμό 2016 στον τομέα της Παιδείας


Σε σημειακές παρατηρήσεις που αφορούσαν τον νευραλγικό τομέα της Παιδείας και όχι μόνο επικεντρώθηκε η Μαίρη Διακολιού στην τοποθέτησή της για τον προϋπολογισμό του 2016 στην ειδική συνεδρίαση του ΔΣ στις 10-11-2015. Στηλίτευσε το γεγονός του ότι η απόδοση της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) δεν αποδίδεται εξ ολοκλήρου στις Σχολικές Επιτροπές εδώ και χρόνια με εκτός νόμου και ατεκμηρίωτες δικαιολογίες και ότι δεν εντάχθηκε στον προϋπολογισμό ούτε η έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές επιτροπές για κάλυψη των οφειλομένων ποσών για τη ΔΕΗ, ούτε η κάλυψη της μείωσης κατά 10% του μισθού των σχολικών καθαριστριών. Επιπλέον τόνισε ότι για μια ακόμη φορά ο προϋπολογισμός δεν είναι συμμετοχικός, ότι αποκρύπτει την μειούμενη πορεία των κρατικών πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ότι δεν βασίζεται σε συνολικό σχέδιο, αλλά σε αποσπασματική διάθεση πόρων και χρηματοδοτήσεων.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ για τον προϋπολογισμό του 2016 στην ειδική συνεδρίαση του ΔΣ στις 10-11-2015

Ο προϋπολογισμός, πέραν των οριζομένων σε τεχνοκρατικό επίπεδο, πολιτικά οφείλει να αποτυπώνει τις πολιτικές επιλογές, τις κοινωνικές αξίες και αντιλήψεις και τελικά τις αυτοδιοικητικές ευαισθησίες της δημοτικής αρχής που τον προτείνει.

Σε αυτήν την πολιτική προσέγγιση πρόκειται να σταθώ, άλλωστε είναι γνωστό ότι το γνωστικό μου αντικείμενο δεν μου επιτρέπει να μιλήσω τεχνοκρατικά επί οικονομικών θεμάτων. Επιλέγω δε να αποφύγω την απονεύρωση της πολιτικής ουσίας που επιβάλλουν οι  «λογιστικού τύπου» διατάξεις που αφορούν την κατάρτισή του.

Ο προϋπολογισμός που εισάγεται σήμερα, αποτελεί μία γενικόλογη περιγραφή κωδικών που δεν επιτρέπουν την εξαγωγή πολιτικών συμπερασμάτων για τις πολιτικές προθέσεις της διοίκησης, γεγονός το οποίο θεωρώ σκόπιμο, προκειμένου ακριβώς να αποκρυβούν οι πραγματικές προθέσεις της Διοίκησης.

Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις, σε ό,τι αφορά στον τομέα της Παιδείας και θα ευχαριστήσω θερμά και δημοσίως τον κ. Βασίλη Μπούρα, Πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, για την καταλυτική συμβολή του.

Στον κωδικό 2119.002 (έσοδα) με τίτλο «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΗΧ» ως τις 31/7/2015 διαμορφώθηκε το ποσό των 550.000 ευρώ, βεβαιώθηκε ως τις 31/7/2015 το ποσό των 553.289,06 ευρώ  και εκτιμάται ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους το ποσό αυτό θα παραμείνει αμετάβλητο.

Παράλληλα όμως, στον κωδικό 00.6711.004 (δαπάνες)  με τίτλο «ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΦΗΧ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» ως τις 31/7/2015 διαμορφώθηκε το ποσό των 597. 261,26 ευρώ, εντάλθηκε ως τις 31/7/2015 το ποσό των 140.000 ευρώ  και εκτιμάται ότι έως το τέλος του τρέχοντος έτους το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί στις 420.000 ευρώ.

Γιατί αποδόθηκε στις σχολικές επιτροπές τόσο σημαντικά λιγότερο ποσό από αυτό που βεβαιώθηκε; Και κυρίως γιατί η πρακτική αυτή συνεχίζεται συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια;

Η λογική του ότι κάνουμε έργα στα σχολεία που η αξία τους είναι αποτιμητή σε χρήμα δεν επαρκεί, αφ’ ενός γιατί απάδει από τους ορισμούς του νόμου για την απόδοση των πόρων αυτών και αφ’ ετέρου γιατί ουδέποτε δόθηκε έστω και ενδεικτικός κατάλογος των έργων που έχουν γίνει στα σχολεία και της αξίας τους, σε αντιστάθμισμα των μη αποδοθέντων ΦΗΧ.

Στον ίδιο τομέα, υπενθυμίζω τις δεσμεύσεις της δημοτικής αρχής για κάλυψη του ποσού που οφείλουν οι Σχολικές Επιτροπές για τη ΔΕΗ (για το οποίο έχουν εκδοθεί εναντίον τους από τον Δήμο και διαταγές πληρωμής) είτε μέσω των μη καταβληθέντων ΦΗΧ, είτε μέσω εκτάκτων επιχορηγήσεων. Πού είναι οι αντίστοιχες εγγραφές στον προϋπολογισμό που θα δικαίωναν τις δεσμεύσεις αυτές;

Πάλι στην παιδεία, προκύπτει ότι οι πόροι που προέρχονται από ΣΑΤΑ δεν δείχνουν να αποδίδονται, τουλάχιστον εγκαίρως, καθώς στον κωδικό 00.6711.005 (δαπάνες) με τίτλο «Απόδοση στις σχολικές επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» που διαμορφώθηκαν στα 104.942,35 ευρώ έως τις 31/7/2015,  ποσό που εκτιμάται ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχει αποδοθεί στο σύνολό του, παρόλαυτά, έως τις 31/7/2015 δεν έχει ενταλθεί τίποτα!

Κι αυτό παρά το ότι στον κωδικό 5123.001 (έσοδα) δείχνουν ότι εισπράττονται. Ίσως θα έλεγε κανείς, ότι θα έπρεπε να είμαστε ευχαριστημένοι που τουλάχιστον προβλέπεται να αποδοθούν έως το τέλος του έτους και να αναζητήσουμε αμεσότητα στις αποδόσεις σε μιαν άλλη χώρα, ή σε μιαν άλλη ζωή… Συγχωρείστε με που αν και το κατανοώ, δυσκολεύομαι να το αποδεχτώ…

Από τον προϋπολογισμό επίσης, δεν είναι ξεκάθαρο το αν ο Δήμος πράγματι θα καλύψει τη μείωση του μισθού των σχολικών καθαριστριών κατά 10% όπως υπήρχε δέσμευση εκ μέρους της δημοτικής αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές της δημοτικής αρχής, θα έπρεπε να προκύπτουν από μία συμμετοχική διαδικασία, μέσα από την οποία θα καταρτιζόταν ένας συμμετοχικός προϋπολογισμός: οι φορείς μέσα από διαδικασίες διαβούλευσης, θα υποδείκνυαν τις προτεραιότητές τους, τις ανάγκες τους και τις απόψεις τους, ώστε αυτές να υλοποιηθούν από τη διοίκηση αποτυπωνόμενες στον προϋπολογισμό, πράγμα το οποίο εδώ δεν συνέβη.

Επίσης, αποκρύπτεται η φθίνουσα πορεία των κρατικών πόρων των Δήμων λόγω των Μνημονιακών πολιτικών, και η δυστοκία είσπραξής τους, που αποτελεί ένα από τα μείζονα και διαχρονικά  προβλήματα της Αυτοδιοίκησης, καθώς η στενότητα στη διασφάλιση των πόρων περιορίζει τις εναλλακτικές λύσεις των διοικήσεων με αποτέλεσμα την περιορισμένη ανταπόκρισή τους σε πάγιες ανάγκες.

Ο εισηγούμενος προϋπολογισμός, είναι ένας προϋπολογισμός μέσα από τον οποίο δεν διαφαίνεται σχέδιο, αλλά μία αποσπασματική διάθεση πόρων. Αυτό φαίνεται από τις δράσεις που προϋπολογίζει η διοίκηση για την καθαριότητα αλλά και για έργα όπως πχ η ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ, καθώς ούτε στον προϋπολογισμό (ούτε φυσικά στο τεχνικό πρόγραμμα) προβλέπεται σύνταξη μελέτης βιώσιμης κινητικότητας προκειμένου ως έργο να ενταχθεί σε ένα συνολικό σχεδιασμό και να λειτουργήσει προς όφελος της πόλης.

Στον προϋπολογισμό δείχνουν να απορροφώνται χρηματοδοτήσεις και να διατίθενται πόροι χωρίς να υπάρχει προετοιμασία ορθής και συντεταγμένης υλοποίησης των έργων που τους αφορούν ενώ η διάθεση των πόρων γίνεται χωρίς να προκύπτει σαφές πλαίσιο και σχέδιο προτεραιοτήτων, γι’ αυτό είμαι αντίθετη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s