Καταγγελία Μ. Διακολιού για την διαχείριση πόρων από την διοίκηση Πατούλη στον ΟΚΟΙΠΑΔΑ

Στο δημοτικό συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου 2014 συζητήθηκε μεταξύ άλλων το θέμα του προϋπολογισμού του ΟΚΟΙΠΑΔΑ:

Η συζήτηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έγινε μαζί με το θέμα: «Έγκριση της υπ’ αρ. 68/2014 απόφασης Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής, η δημοτική σύμβουλος Μαίρη Διακολιού, αρχικά ρώτησε: α) Αφού η μεταβίβασηακινήτου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αμαρουσίου» στη Δημοτική Επιχείρηση «ΑΘΜΟΝΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» συντελέστηκε με σκοπό το τίμημα να διατεθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του Νομικού Προσώπου, και ειδικότερα για την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των Βρεφονηπιακών Σταθμών, καθιστώντας το έσοδο «έκτακτο ειδικευμένο», γιατί (σύμφωνα με τις παραδοχές της ίδιας της απόφασης που καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει) οι αναβαθμίσεις των βρεφονηπιακών σταθμών έγιναν από τακτικά έσοδα και όχι από το μέρος του τιμήματος που ήδη είχε καταβληθεί; Και β) Γιατί, πάντως, επιχειρείται η μετατροπή του εσόδου αυτού από έκτακτο ειδικευμένο σε τακτικό ώστε να διατεθεί σε λειτουργικά έξοδα του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, ενώ θα μπορούσε να διατεθεί για την κάλυψη υφιστάμενων ελλείψεων των παιδικών σταθμών;

Εκ των ερωτήσεων αυτών, η μεν πρώτη δεν απαντήθηκε ποτέ, η δε δεύτερη απαντήθηκε με την αποστροφή: «Έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των παιδικών σταθμών!»

Χαρακτηριστικό είναι δε, ότι η εξήγηση που δόθηκε για τη μη εγγραφή της απαίτησης του ΟΚΟΙΠΑΔΑ από την ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ ήταν ότι αν ενεγράφετο, ο προϋπολογισμός θα ήταν …πλασματικός!

Στην τοποθέτησή της επί του ίδιου θέματος, η Μαίρη Διακολιού είπε τα εξής:

«Όπως  προέκυψε από την αντίφαση μεταξύ των εξηγήσεων των προέδρων των δύο νομικών προσώπων, ΟΚΟΙΠΑΔΑ και ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ, σχετικά με το λόγο μη αποπληρωμής του τιμήματος της μεταβίβασης, όπου ο μεν είπε πως είναι η μη ανάλωση της ήδη καταβληθείσας δόσης και ο δε είπε ότι ο λόγος είναι ότι η ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ δεν έχει χρήματα, η Διοίκηση πάσχει από κακή συνεννόηση των νομικών της προσώπων και έλλειψη συντονισμού σε θέματα που αφορούν υψηλά ποσά τα οποία μάλιστα προορίζονται για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής!

Ο δε Πρόεδρος του ΟΚΟΙΠΑΔΑ, έμμεσα παραδέχτηκε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι πλασματικός, διότι στον προϋπολογισμό του Δήμου αναγράφονται όλες οι απαιτήσεις του από τρίτους και παράλληλα γίνεται ειδική σημείωση για τις ‘προβλέψεις μη είσπραξης’.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν απαντήθηκε το ερώτημά μου σχετικά με το γιατί να διατεθούν τακτικά έσοδα για τις αναβαθμίσεις των βρεφονηπιακών σταθμών τη στιγμή που υπήρχε ειδικό κονδύλιο προς τούτο, ενώ η απάντηση ότι οι παιδικοί σταθμοί δεν έχουν ανάγκες από άποψη υποδομών, αποτελεί μία τραγική θέση που είναι φανερή σε όλους τους γονείς με παιδιά στους παιδικούς σταθμούς».

——————————————

Ανακοίνωση/απάντηση της Μ. Διακολιού, με την οποία απαντά σε δελτίο τύπου της διοίκησης Γ. Πατούλη (18.12.14):

ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

1. Στο ΔΣ της 11-12-2014, το πρώτο θέμα  με τίτλο «Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΟΚΟΙΠΑΔΑ» συζητήθηκε μαζί με το τρίτο «Έγκριση της υπ΄αρ. 68/2014 απόφασης «Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α».

Με το να θέτει προς έγκριση  ενώπιον του ΔΣ την απόφαση αυτή (68/2014 ΔΣ ΟΚΟΙΠΑΔΑ), η Διοίκηση Πατούλη εισηγείται να αρθεί η διασφαλιστική ρήτραπου υπήρχε κατά τη μεταβίβαση ακινήτου του νομικού προσώπου «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Αμαρουσίου» προς την «ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΕ» (επιχείρηση της οποίας μέτοχος είναι ο Δήμος Αμαρουσίου) σύμφωνα με την οποία το σύνολο του τιμήματος έπρεπε να διατεθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Αμαρουσίου. Το μόνο ποσό που κατέβαλε η ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ προς εξόφληση του συνολικού τιμήματος του 1.604.811,19 ευρώ περίπουαπό το έτος 2004 που έγινε η μεταβίβαση, έως σήμερα, δέκα χρόνια μετά, είναι μόλις 399.209,11 ευρώ ως έγγιστα, τα οποία δεν διατέθηκαν ποτέ στους παιδικούς σταθμούς! Στις 11-12-2014 δε, η Διοίκηση Πατούλη ζήτησε το μικρό ποσοστό του τιμήματος που καταβλήθηκε, να αφαιρεθεί από τους πόρους των παιδικών σταθμών για να διατεθεί σε «λειτουργικά έξοδα», κι αυτό με το επιχείρημα ότι οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί δεν έχουν ανάγκες!!!

2. Στη μεθόδευση αυτή, αντιτάχθηκα σθεναρά, με όλες μου τις δυνάμεις, γιατί πιστεύω ότι από τη θέση που μου εμπιστεύθηκε ο Μαρουσιώτικος λαός, οφείλω να δείχνω σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ των πολιτών, και να παλεύω, όσο μπορώ, να πείθω κι άλλους να πράττουν το ίδιο.

3.Η Διοίκηση Πατούλη, μετά τη δημοσιοποίηση της αντίστασής μου στην προσπάθειά της να αφαιρέσει πόρους ύψους 1.500.000 ευρώ περίπου από τους Παιδικούς Σταθμούς, εξέδωσε Δελτίο Τύπου στο οποίο «πετά την μπάλα στην εξέδρα», καθώς αντί να πάρει θέση στο φλέγον ζήτημα του γιατί αφαιρεί τα χρήματα που ανήκουν στα παιδιά μας για να τα διαθέσει σε λειτουργικά έξοδα, κάνει αναφορές στα χρέη της ΑΘΜΟΝΟΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, που όμως είναι εντελώς άσχετα με το αντικείμενο της υπ’ αριθμ. 68/2014 απόφασης ΔΣ ΟΚΟΙΠΑΔΑ που τέθηκε προς έγκριση και στείρες αναφορές στο παρελθόν.

Και μόνο αυτή η στάση, δείχνει ότι η Διοίκηση Πατούλη κρύβεται, αφού επί της ουσίας δεν έχει τίποτα να πει.  Και μόνο η στάση της, αποδεικνύει το δίκαιο που διέπει τη θέση που έλαβα κι εγώ και ολόκληρη η παράταξη στην οποία ανήκω, όπως και σύσσωμες οι παρατάξεις της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υστερόγραφο:

Επειδή ο κ. Πατούλης έως το έτος 2006 ασχολείτο ενεργά με τα κοινά άλλης πόλης και ήταν απών σε ό,τι αφορά την πόλη μας, ίσως να μην γνωρίζει κάτι που το ξέρουν όλοι ή έστω σχεδόν όλοι οι Μαρουσιώτες: Ότι εγώ συμμετείχα μεν στη Διοίκηση Τζανίκου, αλλά η συμμετοχή μου αυτή ποτέ δεν εκφράστηκε με τη στάση του άκριτου «ναι σε όλα». Αντίθετα, ιδίως τα έτη 2005 – 2006 διαφώνησα, πολλές φορές ανοιχτά και σφοδρά, με τις επιλογές της, μέχρι που αυτονομήθηκα. Εύχομαι ο κ. Δήμαρχος να καταφέρει να δείξει την ίδια παρρησία και τόλμη απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές της συγκυβέρνησης που τον στηρίζει.

Μαίρη Διακολιού

Εδώ η αρχική ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Δήμου για την οποία γίνεται λόγος.

———————————————

Απάντηση της Μ. Διακολιού, σε δελτίο τύπου του Δήμου, αναφορικά με προηγούμενη ανακοίνωσή της (23.12.14):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο κ. Πατούλης εσκεμμένα προσωποποιεί μία πολιτική αντιπαράθεση επειδή προτιμά να αναμασά τις κατασκευασμένες αλήθειες του από το να απαντήσει στο πραγματικό ερώτημα:

Γιατί η Διοίκηση Πατούλη αφαιρεί χρήματα που ανήκουν δικαιωματικά στους παιδικούς σταθμούς, χρήματα δηλαδή που ανήκουν στα παιδιά μας, ύψους 1.500.000 ευρώ περίπου, για να τα διαθέσει σε «λειτουργικά έξοδα»;

Συμφωνεί με τον (εκ της διοίκησης Τζανίκου) σύμβουλό του κ. Ν. Κάββαλο που δήλωσε ενώπιον Δημοτικού Συμβουλίου ότι «οι παιδικοί σταθμοί δεν έχουν ανάγκες;»

Ο λόγος που συστηματικά πετά την μπάλα στην εξέδρα είναι προφανής: Τον ενοχλούν πολύ οι ερωτήσεις μου και των συναδέλφων του συνδυασμού στον οποίο ανήκω. Κυρίως όμως τον ενοχλεί η τελευταία αποστροφή της απάντησής μου, όπου ευχήθηκα «ο κ. Δήμαρχος να καταφέρει να δείξει την ίδια παρρησία και τόλμη απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές της συγκυβέρνησης που τον στηρίζει», όπως έδειξα εγώ όταν ήρθα σε σύγκρουση με τον τότε πανίσχυρο Δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Τζανίκο.

Όταν η Τοπική Αυτοδιοίκηση καταγγέλλει (ομόφωνα πέρασε στην ΕΝΠΕ η εισήγηση Δούρου για ψήφισμα – καταγγελία για τη σύσταση Περιφερειακών Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση) ο «ακομμάτιστος» κ. Πατούλης ‒μία μόλις μέρα μετά‒ σπεύδει να δώσει στην Κυβέρνηση τις ευχαριστίες του για το σχεδιασμό του ΕΣΠΑ.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s